O nás

Místní rybářský spolek Radovesnice II byl zaregistrován 9. 7. 2008 u Ministerstva vnitra v Praze. Již na ustavující schůzi, která předcházela registraci, byl zvolen předseda spolku – Viktor Sodoma, dále místopředseda – Josef Živnůstka a pokladník – Josef Slepička. Jako revír byl stanoven rybník Cihelna, který je ve vlastnictví obce a který má spolek v pronájmu.

První prodej povolenek proběhl již 6. 9. 2008, kde se do spolku zapsalo 32 účastníků (z toho 14 dětí). Od té doby začaly probíhat úpravy na rybníku Cihelna. Rybáři v rámci brigádnických hodin vyřezali suché stromy, pročistili vodu a upravili okolní terén. Celkový počet hodin od roku 2008 do roku 2009 byl 850. Postupně se do rybníka také nakupovali ryby (převážně kapr, lín a štika).

Na jaře roku 2009 se konaly již první rybářské závody pro širokou veřejnost, které se každoročně opakují. Od příjezdové cesty byly pořízeny lavičky, stoly, buňka, dále i vystavěna udírna. Vybudovaly se tři lávky kolem vody a soustava stavidel. Okolí rybníku se tedy neustále zvelebuje a upravuje.

© 2016PS